Tại sao doanh nghiệp SME cần phải bắt tay vào sử dụng gói dịch vụ Digital Marketing?

Tại sao doanh nghiệp SME cần phải bắt tay vào sử dụng gói dịch vụ Digital Marketing?

Báo cáo của We are social chỉ ra các loại hình quảng cáo hiệu quả, dẫn đầu là quảng cáo Online với 43%. Gần như gấp đôi loại hình quảng cáo trên TV và gấp nhiều lần so với các loại hình quảng cáo khác. Thực tế thấy rằng hầu hết các doanh nghiệp SME còn mắc kẹt với các...
smt-writer-author-at-smt-digital-marketing
0Shares